GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma, ticaret,     sanat     vb.     nedenlerle     Milas     ile     bir bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu    olan herkese merhaba. Milas    için    yerel,    ulusal    ve    uluslararası düzeyde      referans      değeri      olan      bir      site oluşturmak    istiyoruz.    Bu    amaçla,    geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm bilgileri,    görsel    ve    işitsel    ögeleri,    bir    sayısal (dijital)    kitaplık    biçiminde,    www.milas.org.tr   sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu      sitenin,      hem      hemşehrilerimizin hemde yazarların, akademisyenlerin, öğrenci-
lerin   ve   herhangi   bir   nedenle   Milas   hakkında birşeyler    öğrenmek    isteyenlerin    ortak    buluş- ma noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce      yıldır      yaşanılmış      ömürlerin mirası   olan   belgeleri   ve   bunlara   bağlı   olarak üretilen   eserleri,   kolay   ulaşılabilir   bir   yöntemle sınıflandırarak     arşivlemek,     yöresel     kültürü- müzü     geleceğe     taşımak     için     çok     önemli. Bunun     için     sade     bir     başlangıçtan     sonra, sizlerinde   desteğiyle   gittikçe   büyüyen,   gelişen diğer    bir    deyişle    yaşayan    bir    sayısal    kitaplık oluşturmaya çalışacağız. Büyük    emek    ve    zaman    gerektiren    bu proje, karınca gibi çalışarak mümkün olacaktır.

Gümüşkesen’e, özel müze projesi

  

Dünyanın  

7  

harikasından  

biri  

olarak

kabul  

edilen  

Halikarnassos  

Mausoleumu’nun

minyatürü   

olarak   

inşa   

edilen   

Gümüşkesen

Mezar  

Anıtı,  

kültürel  

zenginliği  

içinde  

Milas’ın

simge  

eserlerinden  

birini  

oluşturuyor.  

Yapım

tekniği   

ve   

mimari   

süslemelerin   

stil   

kritiği

bakımından    

Roma    

Dönemi’nde    

Antoninler

sülalesinin    

hüküm    

sürdüğü    

M.S.    

160-180

yılları  

arasına  

tarihlenen  

Gümüşkesen  

Mezar

Anıtı,    

yeni    

müze    

projesiyle    

asıl    

siluetini

bulacak.

Kültür    

ve    

Turizm    

Bakanlığı’nca    

13

Aralık   

2016   

tarihinde   

ihalesi   

yapılan   

Milas

Müzesi    

projesinin    

365    

günde    

bitirilmesi

hedefleniyor.

Muğla   

Rölöve   

ve   

Anıtlar   

Müdürlüğü

idaresinde,   

yeni   

müze   

projesi   

kapsamında

ayrıca          

Gümüşkesen          

Mezar          

Anıtı

restorasyonu,     

bakım     

çalışması     

ve     

çevre

düzenlemesi  

de  

yapılacak.  

Milas’a  

ve  

özellikle

Gümüşlük       

Mahallesi’ne       

değer       

katan,

şimdiden   

arsa   

ve   

konut   

fiyatlarını   

arttıran

Gümüşkesen        

Arkeoloji        

Müzesi,        

inşa

çalışmaları        

tamamlandığında        

kapılarını

ziyaretçilere açacak.

Projeyi  

çizen  

mimarlar,  

çalışmalarında

tamamıyla      

Gümüşkesen      

Mezar      

Anıtı’na

odaklandı.   

En   

üst   

kotta   

anıt   

mezarın   

yer

alacağı  

ve  

anıta  

giden  

özel  

bir  

merdiveninin

inşa  

edileceği  

proje,  

nitelik  

itibariyle  

şimdiden

takdir   

toplamayı   

başardı.   

İlçedeki   

arkeolojik

kazılarda  

gün  

yüzüne  

çıkarılan  

taş  

eserlerin,

özel  

koleksiyonların  

sergileneceği  

yeni  

müze

binasının     

içi     

de     

manzara     

olarak     

anıtı

gösterecek        

şekilde        

dizayn        

edilecek.

(gunaydinmilas.com,   

Volkan   

Yıldız   

haberin-

den alıntı)

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2018
www.milas.org.tr  
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

Site Haritası

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var! / Nevzat Çağlar Tüfekçi

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri / Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Kent Güncesi

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“ bölümünde bulunan “Kent ve

İnsan” adlı köşesinde, kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Tasarımı devam eden sayfalarımızın üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Kitap

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri - Milas

Milas Yıllık Etkinlik Takvimi - 2018

Yeni Bilgi

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta: nctmilas@gmail.com

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma,   ticaret,   sanat   vb. nedenlerle    Milas    ile    bir    bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu olan herkese merhaba. Milas   için   yerel,   ulusal   ve   uluslararası   düzeyde   referans değeri   olan   bir   site   oluşturmak   istiyoruz.   Bu   amaçla,   geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm   bilgileri,   görsel   ve işitsel       ögeleri,       bir       sayısal       (dijital)       kitaplık       biçiminde, www.milas.org.tr     sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu     sitenin,     hem     hemşehrilerimizin     hemde     yazarların, akademisyenlerin,    öğrencilerin    ve    herhangi    bir    nedenle    Milas hakkında   birşeyler   öğrenmek   isteyenlerin   ortak   buluşma   noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce   yıldır   yaşanılmış   ömürlerin   mirası   olan   belgeleri ve    bunlara    bağlı    olarak    üretilen    eserleri,    kolay    ulaşılabilir    bir yöntemle      sınıflandırarak      arşivlemek,      yöresel      kültürümüzü geleceğe     taşımak     için     çok     önemli.     Bunun     için     sade     bir başlangıçtan     sonra,     sizlerinde     desteğiyle     gittikçe     büyüyen, gelişen   diğer   bir   deyişle   yaşayan   bir   sayısal   kitaplık   oluşturmaya çalışacağız. Büyük   emek   ve   zaman   gerektiren   bu   proje,   karınca   gibi çalışarak mümkün olacaktır.
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Gümüşkesen’e, özel müze projesi

     

Dünyanın     

7     

harikasından     

biri     

olarak     

kabul     

edilen

Halikarnassos     

Mausoleumu’nun     

minyatürü     

olarak     

inşa     

edilen

Gümüşkesen   

Mezar   

Anıtı,   

kültürel   

zenginliği   

içinde   

Milas’ın   

simge

eserlerinden  

birini  

oluşturuyor.  

Yapım  

tekniği  

ve  

mimari  

süslemelerin

stil    

kritiği    

bakımından    

Roma    

Dönemi’nde    

Antoninler    

sülalesinin

hüküm  

sürdüğü  

M.S.  

160-180  

yılları  

arasına  

tarihlenen  

Gümüşkesen

Mezar Anıtı, yeni müze projesiyle asıl siluetini bulacak.

Kültür  

ve  

Turizm  

Bakanlığı’nca  

13  

Aralık  

2016  

tarihinde  

ihalesi

yapılan Milas Müzesi projesinin 365 günde bitirilmesi hedefleniyor.

Muğla   

Rölöve   

ve   

Anıtlar   

Müdürlüğü   

idaresinde,   

yeni   

müze

projesi   

kapsamında   

ayrıca   

Gümüşkesen   

Mezar   

Anıtı   

restorasyonu,

bakım   

çalışması   

ve   

çevre   

düzenlemesi   

de   

yapılacak.   

Milas’a   

ve

özellikle  

Gümüşlük  

Mahallesi’ne  

değer  

katan,  

şimdiden  

arsa  

ve  

konut

fiyatlarını   

arttıran   

Gümüşkesen   

Arkeoloji   

Müzesi,   

inşa   

çalışmaları

tamamlandığında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Projeyi  

çizen  

mimarlar,  

çalışmalarında  

tamamıyla  

Gümüşkesen

Mezar  

Anıtı’na  

odaklandı.  

En  

üst  

kotta  

anıt  

mezarın  

yer  

alacağı  

ve

anıta  

giden  

özel  

bir  

merdiveninin  

inşa  

edileceği  

proje,  

nitelik  

itibariyle

şimdiden  

takdir  

toplamayı  

başardı.  

İlçedeki  

arkeolojik  

kazılarda  

gün

yüzüne  

çıkarılan  

taş  

eserlerin,  

özel  

koleksiyonların  

sergileneceği  

yeni

müze  

binasının  

içi  

de  

manzara  

olarak  

anıtı  

gösterecek  

şekilde  

dizayn

edilecek. (gunaydinmilas.com, Volkan Yıldız haberinden alıntı)

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Kent Güncesi

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var!

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri  

Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“

bölümünde bulunan “Kent ve İnsan” adlı köşesinde,

kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda

 yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam

etmektedir. Tasarımı devam eden sayfalarımızın

 üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Kitap

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri -Milas

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız