GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma, ticaret,     sanat     vb.     nedenlerle     Milas     ile     bir bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu    olan herkese merhaba. Milas    için    yerel,    ulusal    ve    uluslararası düzeyde      referans      değeri      olan      bir      site oluşturmak    istiyoruz.    Bu    amaçla,    geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm bilgileri,    görsel    ve    işitsel    ögeleri,    bir    sayısal (dijital)    kitaplık    biçiminde,    www.milas.org.tr   sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu      sitenin,      hem      hemşehrilerimizin hemde yazarların, akademisyenlerin, öğrenci-
lerin   ve   herhangi   bir   nedenle   Milas   hakkında birşeyler    öğrenmek    isteyenlerin    ortak    buluş- ma noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce      yıldır      yaşanılmış      ömürlerin mirası   olan   belgeleri   ve   bunlara   bağlı   olarak üretilen   eserleri,   kolay   ulaşılabilir   bir   yöntemle sınıflandırarak     arşivlemek,     yöresel     kültürü- müzü     geleceğe     taşımak     için     çok     önemli. Bunun     için     sade     bir     başlangıçtan     sonra, sizlerinde   desteğiyle   gittikçe   büyüyen,   gelişen diğer    bir    deyişle    yaşayan    bir    sayısal    kitaplık oluşturmaya çalışacağız. Büyük    emek    ve    zaman    gerektiren    bu proje, karınca gibi çalışarak mümkün olacaktır.

MİLAS     

ORTAOKULU     

BAŞKA     

YERE

TAŞINAMAZ!

Milas   

İlçe   

Milli   

Eğitim   

Müdürü,   

1932

yılında  

kurulan  

ve  

kurulduğu  

dönemde  

Muğla

ilinin   

üç   

ortaokulundan   

birisi   

olan   

MİLAS

ORTAOKULU’nu,  

başka  

bir  

yere  

taşımak  

için

açıklamalarda    

bulundu.    

    

Milas    

Ortaokulu,

Menteşe    

ve    

Sakarya    

okulları;    

Milas’ın    

ilk

okullarıdır…  

  

Bu  

okullar  

bir  

anlamda  

Milas’ın

tarihi    

ile    

özdeşleşmişlerdir.    

Bu    

okulların

geçmişi  

ve  

kentin  

toplumsal  

yaşamıyla  

olan

ilişkileri, tarihseldir.

Menteşe    

ilkokulu,    

İlçe    

Milli    

Eğitim

Müdürlüğü     

haline     

getirilmeye     

çalışılarak;

okul,     

eğitim-öğretim     

sürecinden     

tasfiye

edilmeye    

çalışılıyor.    

Birtakım    

gerekçelerle

okulların         

içi         

boşaltılmaya,         

tarihsel

kimliklerinden   

koparılmaya   

çalışılıyor.   

Kent

kimliğinin  

birer  

parçası  

olan  

bu  

okullar,  

kendi

kimlikleriyle      

eğitim-öğretim      

faaliyetlerini

sürdürmelidirler.

MİLAS           

ORTAOKULU,           

Milas’ın

geçmişinin   

ve   

toplumsal   

yaşamının   

önemli

bir  

parçasıdır.  

O  

okuldan;  

nice  

devlet  

adamı,

bürokrat,   

işinsanı,   

sanatçı   

ve   

meslek   

sahibi

insanlar    

yetişti.    

O    

tarihi    

bina,    

Ortaokul

özelliğini    

korumalı    

ve    

hiçbir    

başkalaşıma

uğramadan    

yerinde    

kalmalıdır.    

O    

okulda,

geçmişte     

Milas’ta     

yaşam     

süren     

Musevi

hemşehrilerimizin  

çocukları  

da  

okudu.  

Orada,

herkesin anıları var.

Sorun  

sınıf  

kalabalıklığı  

ve  

yer  

darlığı

ise,  

o  

okulun  

bahçesinde  

yeni  

yapılan  

binalar

var.   

O   

çerçevede   

bir   

planlama   

yapılabilir.

Okullarımız,   

bizim   

tarihimizdir.   

Okulumuza,

dokunmayın…

Not:    

change.org’ta    

başlatılan    

imza

kampanyasına destek veriniz.

https://www.change.org/p/milasbilg

-

r

t

r

r

f

r

e

rs_page

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2018
www.milas.org.tr  
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

Site Haritası

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var! / Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milaslı Rumlar - Bir Küllüklü Rum’un Anıları

Kent Güncesi

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“ bölümünde bulunan “Kent ve

İnsan” adlı köşesinde, kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Tasarımı devam eden sayfalarımızın üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Yazı

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri - Milas

Milaslı Rumlar - Tarihçe

Yeni Yazı

Büyükbaş Hayvancılık, Süt Üretimi ve Gelişimi! / Nevzat Çağlar Tüfekçi

Yeni Yazı

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri / Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Yeni Kitap

Milas Yıllık Etkinlik Takvimi - 2018

Yeni Bilgi

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta: nctmilas@gmail.com

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma,   ticaret,   sanat   vb. nedenlerle    Milas    ile    bir    bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu olan herkese merhaba. Milas   için   yerel,   ulusal   ve   uluslararası   düzeyde   referans değeri   olan   bir   site   oluşturmak   istiyoruz.   Bu   amaçla,   geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm   bilgileri,   görsel   ve işitsel       ögeleri,       bir       sayısal       (dijital)       kitaplık       biçiminde, www.milas.org.tr     sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu     sitenin,     hem     hemşehrilerimizin     hemde     yazarların, akademisyenlerin,    öğrencilerin    ve    herhangi    bir    nedenle    Milas hakkında   birşeyler   öğrenmek   isteyenlerin   ortak   buluşma   noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce   yıldır   yaşanılmış   ömürlerin   mirası   olan   belgeleri ve    bunlara    bağlı    olarak    üretilen    eserleri,    kolay    ulaşılabilir    bir yöntemle      sınıflandırarak      arşivlemek,      yöresel      kültürümüzü geleceğe     taşımak     için     çok     önemli.     Bunun     için     sade     bir başlangıçtan     sonra,     sizlerinde     desteğiyle     gittikçe     büyüyen, gelişen   diğer   bir   deyişle   yaşayan   bir   sayısal   kitaplık   oluşturmaya çalışacağız. Büyük   emek   ve   zaman   gerektiren   bu   proje,   karınca   gibi çalışarak mümkün olacaktır.
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2018
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

MİLAS ORTAOKULU BAŞKA YERE TAŞINAMAZ!

Milas    

İlçe    

Milli    

Eğitim    

Müdürü,    

1932    

yılında    

kurulan    

ve

kurulduğu  

dönemde  

Muğla  

ilinin  

üç  

ortaokulundan  

birisi  

olan  

MİLAS

ORTAOKULU’nu,  

başka  

bir  

yere  

taşımak  

için  

açıklamalarda  

bulundu.  

 

Milas  

Ortaokulu,  

Menteşe  

ve  

Sakarya  

okulları;  

Milas’ın  

ilk  

okullarıdır…  

 

Bu   

okullar   

bir   

anlamda   

Milas’ın   

tarihi   

ile   

özdeşleşmişlerdir.   

Bu

okulların    

geçmişi    

ve    

kentin    

toplumsal    

yaşamıyla    

olan    

ilişkileri,

tarihseldir.

Menteşe     

ilkokulu,     

İlçe     

Milli     

Eğitim     

Müdürlüğü     

haline

getirilmeye    

çalışılarak;    

okul,    

eğitim-öğretim    

sürecinden    

tasfiye

edilmeye  

çalışılıyor.  

Birtakım  

gerekçelerle  

okulların  

içi  

boşaltılmaya,

tarihsel   

kimliklerinden   

koparılmaya   

çalışılıyor.   

Kent   

kimliğinin   

birer

parçası     

olan     

bu     

okullar,     

kendi     

kimlikleriyle     

eğitim-öğretim

faaliyetlerini sürdürmelidirler.

MİLAS     

ORTAOKULU,     

Milas’ın     

geçmişinin     

ve     

toplumsal

yaşamının   

önemli   

bir   

parçasıdır.   

O   

okuldan;   

nice   

devlet   

adamı,

bürokrat,  

işinsanı,  

sanatçı  

ve  

meslek  

sahibi  

insanlar  

yetişti.  

O  

tarihi

bina,  

Ortaokul  

özelliğini  

korumalı  

ve  

hiçbir  

başkalaşıma  

uğramadan

yerinde  

kalmalıdır.  

O  

okulda,  

geçmişte  

Milas’ta  

yaşam  

süren  

Musevi

hemşehrilerimizin çocukları da okudu. Orada, herkesin anıları var.

Sorun  

sınıf  

kalabalıklığı  

ve  

yer  

darlığı  

ise,  

o  

okulun  

bahçesinde

yeni    

yapılan    

binalar    

var.    

O    

çerçevede    

bir    

planlama    

yapılabilir.

Okullarımız, bizim tarihimizdir. Okulumuza, dokunmayın…

Not:    

change.org’ta    

başlatılan    

imza    

kampanyasına    

destek

veriniz.

w

-

o            

r            

t            

a            

o            

k            

u            

l            

u            

-

r

r

r

i

r

_

page

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Kent Güncesi

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var!

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri  

Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“

bölümünde bulunan “Kent ve İnsan” adlı köşesinde,

kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda

 yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam

etmektedir. Tasarımı devam eden sayfalarımızın

 üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Kitap

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri -Milas

Milas Yıllık Etkinlik Takvimi - 2018

Yeni Bilgi

Büyükbaş Hayvancılık, Süt Üretimi ve Gelişimi!

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Yeni Yazı

Milaslı Rumlar - Bir Küllüklü Rum’un Anıları

Yeni Yazı

Milaslı Rumlar - Tarihçe

Yeni Yazı

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız