GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma, ticaret,     sanat     vb.     nedenlerle     Milas     ile     bir bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu    olan herkese merhaba. Milas    için    yerel,    ulusal    ve    uluslararası düzeyde      referans      değeri      olan      bir      site oluşturmak    istiyoruz.    Bu    amaçla,    geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm bilgileri,    görsel    ve    işitsel    ögeleri,    bir    sayısal (dijital)    kitaplık    biçiminde,    www.milas.org.tr   sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu      sitenin,      hem      hemşehrilerimizin hemde yazarların, akademisyenlerin, öğrenci-
lerin   ve   herhangi   bir   nedenle   Milas   hakkında birşeyler    öğrenmek    isteyenlerin    ortak    buluş- ma noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce      yıldır      yaşanılmış      ömürlerin mirası   olan   belgeleri   ve   bunlara   bağlı   olarak üretilen   eserleri,   kolay   ulaşılabilir   bir   yöntemle sınıflandırarak     arşivlemek,     yöresel     kültürü- müzü     geleceğe     taşımak     için     çok     önemli. Bunun     için     sade     bir     başlangıçtan     sonra, sizlerinde   desteğiyle   gittikçe   büyüyen,   gelişen diğer    bir    deyişle    yaşayan    bir    sayısal    kitaplık oluşturmaya çalışacağız. Büyük    emek    ve    zaman    gerektiren    bu proje, karınca gibi çalışarak mümkün olacaktır.

MİLAS     

MEMECİK     

ZEYTİNYAĞININ

BAŞARISI!

İTALYA   

merkezli   

ve   

her   

yıl   

dünyadan

500  

markanın  

yer  

aldığı  

zeytinyağı  

katalogu

'Flos   

Olei’nin   

2019   

yılı   

sızma   

zeytinyağları

sıralaması açıklandı.

Katalogda   

yer   

alan   

52   

ülkeden   

500

markanın  

arasına,  

Milas’tan  

Menteşe  

Som  

ve

Kairos    

Zeytinevi    

markalı    

zeytinyağları    

da

girmeyi      

başardı.      

FLOS      

OLEİ      

2019'da,

Türkiye’den 5 zeytinyağı markası yer aldı.

Değerlendirmede  

80  

ve  

99  

puan  

alan

markalar,  

500  

marka  

sıralamasında  

yerlerini

aldı.     

500     

marka     

içinde;     

ülkelere     

göre

değerlendirme    

yapıldığında,    

IT-ES-HR    

ülke

kodlu   

İtalya-İspanya   

ve   

Hırvatistan'ın   

ilk   

3

sırada  

yer  

aldığı  

görüldü.  

MENTEŞE  

SOM'un

puanı 86, KAİROS ZEYTİNEVİ'nin puanı ise 84.

1990'lı   

yıllara   

kadar   

sektörde   

dökme

ve     

rafinerilik     

yağ     

olarak     

bilinen     

Milas

zeytinyağların    

kötü    

yazgısını    

ALİ    

OSMAN

MENTEŞE         

değiştirdi.         

O,         

memecik

zeytinyağının  

ne  

kadar  

güzel  

ve  

besin  

değeri

yüksek    

bir    

yağ    

olduğunu    

dünya    

âleme

gösterdi.

O,    

bildiklerini,    

öğrenmek    

ve    

kaliteli

zeytinyağı  

üretmek  

isteyenlere  

aktardı.  

O'nun

sayesinde  

kaliteli  

zeytinyağı  

üretme  

ve  

bunu

sağlayan     

soğuk     

sıkım     

yöntemi     

yörede

yaygınlaştı.    

Bu    

doğru    

anlayış    

yöre    

zeytin

üreticileri     

tarafından     

benimsendi.     

O’nun

açtığı  

yolda  

ilerleyenler,  

onun  

gibi  

uluslararası

ödüller almaya başladı.

2007   

yılından   

bu   

yana   

katalogda   

yer

aldıklarını  

belirten  

Ali  

Osman  

Menteşe,  

“Flos

Olei,   

Dünyada   

sadece   

500   

butik   

üretim

zeytinyağını  

listesine  

alan  

çok  

saygın  

bir

yayın.  

Bir  

kalite  

belgesi,  

bu.  

Biz  

2007’den

beri   

bu   

katalogda   

yerimizi   

alıyoruz.   

Biz

yıllardır   

aynı   

kalite   

çizgimizi   

koruyarak

bunu  

başardık  

ve  

Güney  

Ege  

yağlık  

zeytin

çeşidi    

Memecik’i    

Dünyaya    

tanıttık    

ve

kalitemizi ispat ettik“

 diye konuştu.

Dünya  

ölçeğinde  

en  

iyi  

500  

markanın

bulunduğu  

2019  

FLOS  

OLEİ  

katalogunda  

yer

alan  

MENTEŞE  

SOM  

markasının  

yaratıcısı  

Ali

Osman        

Menteşe        

ile        

KAİROS(Şenköy

coğrafyalı)    

markasının    

yaratıcıları    

Zeynep-

Cem      

Çelikoğlu’nu      

hem      

katalogda      

yer

almalarından    

hem    

de    

Milas’ın    

tanıtımına

yaptıkları  

katkılardan  

dolayı  

teşekkür  

ediyor

ve kutluyoruz…

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2018
www.milas.org.tr  
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

Site Haritası

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var! / Nevzat Çağlar Tüfekçi

İtalyan İşgal Döneminde Milas / Nevzat Çağlar Tüfekçi

Kent Güncesi

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“ bölümünde bulunan “Kent ve

İnsan” adlı köşesinde, kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Tasarımı devam eden sayfalarımızın üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Yazı

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri - Milas

Milaslı Rumlar - Tarihçe

Yeni Yazı

Büyükbaş Hayvancılık, Süt Üretimi ve Gelişimi! / Nevzat Çağlar Tüfekçi

Yeni Yazı

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri / Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Yeni Kitap

Milas Yıllık Etkinlik Takvimi - 2018

Yeni Bilgi

03 - 04 KASIM 2018    MİLAS 5. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ

Cem ve Zeynep Çelikoğlu

Ali Osman Menteşe

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta: nctmilas@gmail.com

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma,   ticaret,   sanat   vb. nedenlerle    Milas    ile    bir    bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu olan herkese merhaba. Milas   için   yerel,   ulusal   ve   uluslararası   düzeyde   referans değeri   olan   bir   site   oluşturmak   istiyoruz.   Bu   amaçla,   geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm   bilgileri,   görsel   ve işitsel       ögeleri,       bir       sayısal       (dijital)       kitaplık       biçiminde, www.milas.org.tr     sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu     sitenin,     hem     hemşehrilerimizin     hemde     yazarların, akademisyenlerin,    öğrencilerin    ve    herhangi    bir    nedenle    Milas hakkında   birşeyler   öğrenmek   isteyenlerin   ortak   buluşma   noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce   yıldır   yaşanılmış   ömürlerin   mirası   olan   belgeleri ve    bunlara    bağlı    olarak    üretilen    eserleri,    kolay    ulaşılabilir    bir yöntemle      sınıflandırarak      arşivlemek,      yöresel      kültürümüzü geleceğe     taşımak     için     çok     önemli.     Bunun     için     sade     bir başlangıçtan     sonra,     sizlerinde     desteğiyle     gittikçe     büyüyen, gelişen   diğer   bir   deyişle   yaşayan   bir   sayısal   kitaplık   oluşturmaya çalışacağız. Büyük   emek   ve   zaman   gerektiren   bu   proje,   karınca   gibi çalışarak mümkün olacaktır.
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2018
Ana Sayfa

Gümüşkesen Anıtı - Milas

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Kent Güncesi

www.milas.org.tr  (Güncel Bilgi)

Bizim Güzel Zeytinyağımız Var!

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Zeytin Diyarı Milas Zeytin Hasat Şenlikleri  

Hazırlayan: Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 36 - Kasım 2017

Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, sitemizin “Konuk Yazarlar“

bölümünde bulunan “Kent ve İnsan” adlı köşesinde,

kent içinde insan davranışları ve bilim konusunda

 yazmaya başladı.

Can PULAK: Milas’ın Müthiş Serveti

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam

etmektedir. Tasarımı devam eden sayfalarımızın

 üzerinde “Deneme Sayfası” yazısı vardır.

Yeni Yazı

Yeni Kitap

Yeni Yazı

Bilgi

Yeni Yazı

Su Kemerleri -Milas

Milas Yıllık Etkinlik Takvimi - 2018

Yeni Bilgi

Büyükbaş Hayvancılık, Süt Üretimi ve Gelişimi!

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Yeni Yazı

İtalyan İşgal Döneminde Milas

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Yeni Yazı

Milaslı Rumlar - Tarihçe

Yeni Yazı

MİLAS MEMECİK ZEYTİNYAĞININ BAŞARISI!

İTALYA  

merkezli  

ve  

her  

yıl  

dünyadan  

500  

markanın  

yer  

aldığı

zeytinyağı  

katalogu  

'Flos  

Olei’nin  

2019  

yılı  

sızma  

zeytinyağları  

sıralaması

açıklandı.

Katalogda  

yer  

alan  

52  

ülkeden  

500  

markanın  

arasına,  

Milas’tan

Menteşe   

Som   

ve   

Kairos   

Zeytinevi   

markalı   

zeytinyağları   

da   

girmeyi

başardı. FLOS OLEİ 2019'da, Türkiye’den 5 zeytinyağı markası yer aldı.

Değerlendirmede   

80   

ve   

99   

puan   

alan   

markalar,   

500   

marka

sıralamasında    

yerlerini    

aldı.    

500    

marka    

içinde;    

ülkelere    

göre

değerlendirme   

yapıldığında,   

IT-ES-HR   

ülke   

kodlu   

İtalya-İspanya   

ve

Hırvatistan'ın  

ilk  

3  

sırada  

yer  

aldığı  

görüldü.  

MENTEŞE  

SOM'un  

puanı

86, KAİROS ZEYTİNEVİ'nin puanı ise 84.

1990'lı   

yıllara   

kadar   

sektörde   

dökme   

ve   

rafinerilik   

yağ   

olarak

bilinen    

Milas    

zeytinyağların    

kötü    

yazgısını    

ALİ    

OSMAN    

MENTEŞE

değiştirdi.  

O,  

memecik  

zeytinyağının  

ne  

kadar  

güzel  

ve  

besin  

değeri

yüksek bir yağ olduğunu dünya âleme gösterdi.

O,     

bildiklerini,     

öğrenmek     

ve     

kaliteli     

zeytinyağı     

üretmek

isteyenlere  

aktardı.  

O'nun  

sayesinde  

kaliteli  

zeytinyağı  

üretme  

ve  

bunu

sağlayan   

soğuk   

sıkım   

yöntemi   

yörede   

yaygınlaştı.   

Bu   

doğru   

anlayış

yöre    

zeytin    

üreticileri    

tarafından    

benimsendi.    

O’nun    

açtığı    

yolda

ilerleyenler, onun gibi uluslararası ödüller almaya başladı.

2007   

yılından   

bu   

yana   

katalogda   

yer   

aldıklarını   

belirten   

Ali

Osman   

Menteşe,   

“Flos   

Olei,   

Dünyada   

sadece   

500   

butik   

üretim

zeytinyağını  

listesine  

alan  

çok  

saygın  

bir  

yayın.  

Bir  

kalite  

belgesi,

bu.  

Biz  

2007’den  

beri  

bu  

katalogda  

yerimizi  

alıyoruz.  

Biz  

yıllardır

aynı  

kalite  

çizgimizi  

koruyarak  

bunu  

başardık  

ve  

Güney  

Ege  

yağlık

zeytin  

çeşidi  

Memecik’i  

Dünyaya  

tanıttık  

ve  

kalitemizi  

ispat  

ettik“

 

diye konuştu.

Dünya   

ölçeğinde   

en   

iyi   

500   

markanın   

bulunduğu   

2019   

FLOS

OLEİ   

katalogunda   

yer   

alan   

MENTEŞE   

SOM   

markasının   

yaratıcısı   

Ali

Osman  

Menteşe  

ile  

KAİROS(Şenköy  

coğrafyalı)  

markasının  

yaratıcıları

Zeynep-Cem   

Çelikoğlu’nu   

hem   

katalogda   

yer   

almalarından   

hem   

de

Milas’ın   

tanıtımına   

yaptıkları   

katkılardan   

dolayı   

teşekkür   

ediyor   

ve

kutluyoruz…

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

03 - 04 KASIM 2018    MİLAS 5. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ

Cem ve Zeynep Çelikoğlu

Ali Osman Menteşe

03 - 04 KASIM 2018    MİLAS 5. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ

03 - 04 KASIM 2018    MİLAS 5. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız